Sosyoloji

Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Avrupa Birliği

Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Avrupa Birliği

Küreselleşme olgusu tüm dünyada ekonomik, kültürel alanlarda son derece önemli etkileri olan bir süreçtir.

18 Temmuz 2018 Çarşamba
Siyasete İlişkin Temel Sosyolojik Yaklaşımlar

Siyasete İlişkin Temel Sosyolojik Yaklaşımlar

Sosyolojinin siyasetle ilişkisi bağlamında devlet analizi merkezi bir role sahiptir.

12 Temmuz 2018 Perşembe
İdeoloji

İdeoloji

İdeoloji en genel tanımı ile bir dünya görüşüdür. İdeoloji toplumsal dünyayı anlamamıza yarayan farklı açıklama tarzlarının, toplumsal gerçeklikleri değişik dünya görüşlerine göre anlamlandırma çabalarıdır.

6 Temmuz 2018 Cuma
Siyaset Sosyolojisine İlişkin Temel Kavramlar

Siyaset Sosyolojisine İlişkin Temel Kavramlar

Siyaset kavramı toplumsal ilişkilerimizin çok önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Çünkü bireysel veya grupsal olsun toplumsal davranışlarımızın belli bir siyasi boyutu vardır.

2 Temmuz 2018 Pazartesi
Küreselleşme

Küreselleşme

Küreselleşme ekonomik, finansal, toplumsal ve kültürel ilişkilerin dünya ölçeğinde yaygınlaşması süreci olarak ele alınabilir.

21 Haziran 2018 Perşembe
Toplumsal Değişme İle İlgili Temel Yaklaşımlar

Toplumsal Değişme İle İlgili Temel Yaklaşımlar

Sosyolojinin temel çalışma alanlarından biri günümüz toplumlarını ve geçirdikleri değişimleri anlayabilmek, karşılaştırabilmek, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır.

14 Haziran 2018 Perşembe
Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Toplumsal değişmeyi etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin bir kısmı, diğerlerinden daha fazla belirleyici role sahip olmasına rağmen hepsi de birbirleriyle ilişkilidir.

8 Haziran 2018 Cuma
Toplumsal Değişme Nedir?

Toplumsal Değişme Nedir?

İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için içinde bulunduğu doğal ve toplumsal dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışırlar.

4 Haziran 2018 Pazartesi
Feminist ve Postmodern Yaklaşımlar

Feminist ve Postmodern Yaklaşımlar

Son dönemlerde giderek daha etkili hâle gelen bu yaklaşımların en önemlileri arasında feminist ve postmodern olarak adlandırılan yaklaşımlar yer almaktadır.

4 Mayıs 2018 Cuma
Modern Sosyolojinin Gelişimi

Modern Sosyolojinin Gelişimi

Modern sosyolojideki teoriler teknoloji, üretim ve örgüt biçimi açısından daha gelişmiş, karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip olan yirminci yüzyıl toplumları ile ilgili olduklarından klasik sosyolojideki teorilere nazaran daha karmaşık toplum analizleri sunarlar.

10 Nisan 2018 Salı

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

3 Mart 2017 Cuma

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

23 Kasım 2015 Pazartesi