Zihin Felsefesi

Kişisel Özdeşlik Sorunu

Kişisel Özdeşlik Sorunu

Kişisel özdeşlik sorusu, bir yandan Hume’un bir takım filozoşar için söz konusu ettiği kişisel özdeşliğin, kişinin kendi bilincinde olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu, diğer yandan da kimin kim olduğu sorusunu, genel olarak nasıl cevapladığımız sorusunu içermektedir.

10 Eylül 2018 Pazartesi
Kişisel Özdeşlik Sorunu: Ben Kimim?

Kişisel Özdeşlik Sorunu: Ben Kimim?

“Ben kimim?” sorusu hem felsefe, hem de psikoloji literatüründe önemli yer tutan sorunsallardan birisidir.

4 Eylül 2018 Salı
Makineler Düşünebilir mi?

Makineler Düşünebilir mi?

Bir gün, uygun karmaşıklıkta bir makinenin, Turing testini geçebileceğini düşünmek, uzak bir olasılık gibi görünmüyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba
Çince Odası Deneyi ve Cevaplar

Çince Odası Deneyi ve Cevaplar

John Searle, çığır açan Zihinler, Beyinler ve Bilim adlı kitabında, zihin beden sorununa çözüm olarak önerilen, işlevselci ve indirgemeci materyalist kuramlara karşı, indirgemeci olmayan bir materyalizm öne sürer.

16 Ağustos 2018 Perşembe
Zayıf ve Kuvvetli Yapay Zeka Ayrımı

Zayıf ve Kuvvetli Yapay Zeka Ayrımı

Yapay zeka alanındaki tartışmaların çoğu, Kartezyen düalizmin, duyguların ve düşüncelerin, fiziksel dünyadan farklı bir alana ait olduğunu, öne sürmesinden kaynaklanır.

10 Ağustos 2018 Cuma
Yapay Zeka ve Turing Testi

Yapay Zeka ve Turing Testi

Yirminci yüzyılda, insanın öznel ve geleneksel olarak, metafizik terimlerle açıklanan özelliklerini fiziksel süreçlere indirgemek, teknolojik gelişmelere dayanarak zihinsel süreçleri taklit eden, insan zihni gibi davranan, makineler geliştirilmeye başlamıştır.

3 Ağustos 2018 Cuma
Zihin ve Bedenin Etkileşimi Sorunu

Zihin ve Bedenin Etkileşimi Sorunu

Descartes, zihin beden sorunu tartışılırken belki de en çok referans gösterilen filozoftur. Descartes’a göre iki töz vardır, zihin ve madde. Her tözün de belirleyici bir niteliği vardır.

27 Temmuz 2018 Cuma
Zihinsel Olgu Türleri

Zihinsel Olgu Türleri

Bu noktada zihinsel olayların ve durumların birkaç temel sınışandırmasına bakmak faydalı olacaktır.

20 Temmuz 2018 Cuma
Zihinsel ve Fiziksel Nitelikler Ayrımı

Zihinsel ve Fiziksel Nitelikler Ayrımı

Doğal, fiziksel dünyada, düşünce ve duygunun yerini anlamak hem doğanın genel olarak anlaşılmasında, hem de kişinin kendini anlamasında merkezi bir öneme sahiptir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi
Transendental Bilinç Olarak Zihin: Kant

Transendental Bilinç Olarak Zihin: Kant

Kant, felsefe tarihinde, gerek bilgi, gerekse de etik alandaki düşünceleriyle haklı bir üne sahiptir.

10 Temmuz 2018 Salı

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

3 Mart 2017 Cuma

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

23 Kasım 2015 Pazartesi