Zihin Felsefesi

Doğa Filozoflarının Zihinle İlgili Görüşleri

Doğa Filozoflarının Zihinle İlgili Görüşleri

Doğa filozofları insanı ele almaktan çok varlık sorunuyla ilgilenmişler ve gerçekliğin doğası üzerinde düşünmüşlerdir. “Gerçek nedir?” ontolojinin yani, varlık felsefesinin sorusudur.

26 Mart 2018 Pazartesi
Antik Yunanda Zihin Felsefesinin Başlangıçları

Antik Yunanda Zihin Felsefesinin Başlangıçları

Çağdaş zihin felsefesi kuramlarının pek çoğunun kökenleri Antik Yunan felsefesine kadar götürülebilir. Yüzyıllar boyunca filozoşar, bilim adamları, zihnin doğası üzerine düşünmüş ve yazmışlardır.

19 Mart 2018 Pazartesi
Çözümsüz Bir Bilmece

Çözümsüz Bir Bilmece

“Zihinselliğin işareti” olarak yukarıdaki adayları gözden geçirdiğimizde, zihinsellik kavramımızın homojen olmadığını, aksine birçok görüşü içinde barındırdığını görüyoruz.

7 Mart 2018 Çarşamba
Zihinsel Olmanın Ölçütü Olarak Yönelimsellik

Zihinsel Olmanın Ölçütü Olarak Yönelimsellik

Zihinsel olanı fiziksel olandan ayıran bir diğer önemli farklılık, zihinsel olanın belli bir nesneye yönelmiş olması, nesnesinin veya içeriğinin, mutlaka var olan bir şey olması gerekmemesidir.

21 Şubat 2018 Çarşamba
Uzamsal Olmayan Bir Şey Olarak Zihinsel Olmak

Uzamsal Olmayan Bir Şey Olarak Zihinsel Olmak

René Descartes 17. yüzyılda zihinsel olanı özsel olarak düşünürken maddesel olanı da özsel olarak, uzamsal bir şey olarak ayırmıştır.

24 Ocak 2018 Çarşamba
Zihinsel Olanın Bir İşareti Var Mıdır? Epistemolojik Ölçüt

Zihinsel Olanın Bir İşareti Var Mıdır? Epistemolojik Ölçüt

Dişinizdeki bir çürük nedeniyle şiddetli bir diş ağrısı çektiğinizi düşünün. Dişinizin durumu değil, ama yaşadığınız diş ağrısı zihinsel bir olaydır. Bu ayrımın temeli nedir? Ayrım, iki olgunun bilgisini elde etme yolumuzdaki farklılıktan kaynaklanır: Doğrudan (veya dolaysız) bilgi: Dişinizin ağrıdığını birtakım ipuçlarına dayanarak veya çıkarım yaparak bilmezsiniz.

12 Mayıs 2017 Cuma
Bireysellik Kavramı ve Kendilik Kavramı

Bireysellik Kavramı ve Kendilik Kavramı

Bireysellik, en genel anlamda “bir birey olmak”tır. Bir birey olmak, kişinin olduğu kişi olmasıdır. Bireysellik sorunu kişinin kendi varoluşu sorunudur. Kendilik kendi kendisinin bilincinde olan bir bireyin durumunu ifade eder. Yani, bir kendilik, bir birey olduğunun bilincinde olan bir bireydir. Bu kendilik olmak için gerekli olmasına rağmen yeterli koşul değildir.

7 Nisan 2017 Cuma
Öznellik Kavramı

Öznellik Kavramı

Öncelikle burada söz konusu edilen öznellik kavramının epistemolojik olarak ele alınan öznellik nesnellik tartışmasındakinden farklı olduğu vurgulanmalıdır. Bu tartışma bilginin nesnel olarak var olabileceği tartışmasıdır.

14 Şubat 2017 Salı
Bilinç Kavramı

Bilinç Kavramı

Bilinç zihin felsefesinin tanımlanması en güç kavramlarından biridir. Bilinç kavramını bir örnekle tanımlamak mümkün olabilir. Bir şeye, örneğin şu anda okumakta olduğunuz önünüzdeki açık sayfamıza baktığınızı varsayalım. Hakkınızdaki bazı şeyler tartışılmaz bir şekilde doğrudur; şu anda varsınız, gözleriniz açık ve dikkatinizi bu sayfaya yöneltmişsiniz.

17 Kasım 2016 Perşembe
Düşünme Kavramı

Düşünme Kavramı

Düşünme tamamen zihinsel bir eylemdir. Düşünme kavramı altında yer alan eylemler oldukça geniştir. Düşünüp taşınma, umma, karar verme, imgeleme, hatırlama, merak etme, ölçüp biçme, niyetlenme, inanma, inanmama, derin düşünme, anlama, çıkarım yapma, öngörme, iç gözlem yapma hep düşünme kavramı altında yer alan olgulardır.

29 Temmuz 2016 Cuma

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

3 Mart 2017 Cuma

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

23 Kasım 2015 Pazartesi